Kerja Lapangan Hubungan Etnik Assignment


oryte!!!entry kali ni ana paparkan contoh karja lapangan bg subjek He..ni group ana pnye research...moga  entry kali ni leh jadi beri manfaat n panduan untuk u all k...

hhmmm ...ana,k.sya,saifULLah,razi,fidah n adnan 1 kumpulan...ketuanye Adnan YG macho...!!(yg baju hitam pakai spect)

P/S: YG  gurl ketiga dari kiri tu bkan org potugis taw... ehehehe

bersama penyelia muzium kg pORTUGIS NI

eheheh...so..kitorang pilih tajuk "Adaptasi budaya melayu dalam budaya Portugis "sebagai tajuk kajian kami..kami telah membuat kajian di melaka..

hhmm kitorg berkampung di melaka selama 3 hari 2 malam taw bg nk menyiapkan tugasan ni..semangat x....????3 hari 2 malam tu termasuk le bejalan2 sekali ehehe..org kate.,..sambil menyelam ninum ayO!! Apepon best la trip kami ni!!!!!korang memeng best!!

Tajuk : Adaptasi budaya melayu dalam budaya Portugis : Suatu Kajian di Perkampungan Portugis ,Melaka .

1.0              Pengenalan.

Latar belakang Komuniti Portugis

Pendudukan awal komuniti berketurunan Portugis di Melaka bermula selepas kejatuhan Melaka pada tahun 1511. Bermula dari tarikh tersebut, sedikit demi sedikit orang-orang Portugis membentuk komuniti mereka sendiri dan mengamalkan kahwin campur dengan penduduk tempatan. Amalan ini diteruskan semasa pemerintahan Belanda dan juga Inggeris di Tanah Melayu.

Penempatan masyarakat berketurunan Portugis secara berkelompok mula dilaksanakan. Perkampungan ini terletak di daerah Ujong Pasir iaitu kira-kira 3 kilometer dari pusat bandar Melaka. Idea penubuhan perkampungan ini sebenarnya telah dibangkitkan sejak tahun 1926 lagi. Pada tahun 1933, 28 ekar tanah di daerah ini telah dibeli dengan tujuan memberi bantuan membina rumah bagi masyarakat keturunan Portugis yang miskin serta mengekalkan warisan budaya masyarakat Portugis. Tanah yang berpaya telah diterangkan dan sebanyak sepuluh rumah kayu lantai tanah dan bumbung atap telah dibina.

Pada tahun 1934, perkampungan ini berjaya dibina sepenuhnya. Dua orang paderi Katolik yang bertanggungjawab dalam usaha pembinaan perkampungan ini ialah Father Alvaro Manuel Coraodo dan Father Jules Pierre Francois. Sebab itulah perkampungan ini juga dikenali dengan nama Padre Sa Chang atau Tanah paderi. Perkampungan Portugis dahulunya dikenali dengan nama Perkampungan St. John.

Pembinaan perkampungan ini juga adalah atas kesedaran kedua-dua paderi tersebut supaya penganut agama Kristian ini tidak perlu berulang-alik terlalu jauh meredah sungai dan laut untuk sampai ke gereja St. Peter. Kedua-dua paderi ini juga meminta bantuan daripada Gabenor British  di Melaka untuk membeli tanah. Mesyuarat pertama ahli jawatankuasa penduduk Perkampungan Portugis telah dijalankan. Dalam mesyuarat pertama tersebut, nama-nama jalan di perkampungan tersebut telah ditetapkan. Selepas mesyuarat pertama tersebut, sedikit demi sedikit keluarga telah berjaya dipindahkan dan pada tahun 1935 sebanyak 10 buah rumah telah dibina di sepanjang Jalan Texeira. 3 Perkampungan Portugis ini diketuai oleh seorang Regedor atau Ketua kampung dan beberapa orang anak buah yang merupakan Ahli Jawatankuasa (AJK) bagi setiap folio yang terlibat. Tugas Regedor sama seperti tugas sebagai seorang ketua kampung yang terdapat di tempat-tempat lain di Malaysia. Mereka dibayar elaun oleh kerajaan sebagai sumbangan kepada masyarakat dan tanggungjawab yang dipikul.

Di Malaysia, jumlah keseluruhan penduduk berketurunan Portugis ialah seramai 25,000 termasuk Portuguese Eurasian. Mereka bukan sahaja tertumpu di negeri Melaka sahaja tetapi terdapat juga di negeri-negeri lain seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor selain negara Singapura. Bancian pada tahun 1960 mendapati bahawa bilangan penduduk berketurunan Portugis ialah sebanyak 1500 orang. Menurut Baxter (1988: 29), terdapat lebih kurang 1300 orang yang terdapat di perkampungan ini.

2.0       Objektif kajian

2.1.      Mengkaji budaya kaum melayu dalam masyarakat Portugis

2.2.      Mengenal pasti nilai-nilai budaya dan tradisi kaum portugis yang masih diwarisi sehingga kini.

3.0       Sorotan Literatur

            Menurut Tan Chee Beng dalam Journal Of Malaysia,dalam artikel yang bertajuk Ethic Relation in Malaysia Historical and Sociological Perspectives,mengupas mengenai kesinambungan hubungan etnik masyarakat Tanah Melayu sebelum merdeka dalam meyeimbangi kehidupan social masyarakat ketika itu.Walaubagaimanapun,sedangkan lidah lagi tergigit inikan pula isu perkauman yang menjadi intipati utama artikel yang diterbitkan.Menceritakan keadaan semasa sosiekonomi kaum pada tahun sekitar 1950 hingga 1970 yang mencatatkan pelbagai peristiwa dalam sejarah Negara.Pada masa yang sama,akibat peristiwa tragis 13 Mei 1969 yang mengundang konspirasi perkauman yang amat ketara ,sehingga mengwujudkan sikap prejudis yang amat menebal dalam kalangan anggota masyarakat ketika itu.Walau bagaimanapun , tindakan bijak yang diatur kerajaan pemerintah , dengan penuh berstrategi ,merangka pelbagai dasar-dasar k earah mengwujudkan integrasi nasional dalam usaha menyemai kembali elemen perpaduan Negara Malaysia dalam memurnikan prinsip-prinsip hubungan etnik .

      Selain itu, dalam kajian yang telah dilakukan oleh John Clamer ,dalam Journal of Malaysia ,vol 1 no 2 disember 1983,bertajuk ,Race Relation in Malaysia menyatakan: Taking from Wan Hashim’s book is a useful tough very condensed historical and sociological account of ethnic relation in Malaysia from colonial times down to progress day.It does not add anything new to our knowledge of events movements or personalties involved,but what is done di is to provide a kind of summary map of ethnic process in a country where such process have dominated political,cultural and economic values.

4.0       Metodologi Dapatan Kajian

4.1.      Kaedah kaji selidik

·         Bagi memperolehi dapatan kajian yang lebih tepat, borang kaji selidik telah dibentuk berpandukan kepada tujuan dan matlamat kajian. Selain itu, kaji selidik ini juga dibentuk agar dapat menjawab persoalan - persoalan kajian yang telah ditetapkan. Soalan – soalan ini terdiri daripada lima bahagian iaitu:-

·         Bahagian A merujuk kepada soalan – soalan yang berkaitan dengan demografi responden.

·         Bahagian B merujuk kepada soalan – soalan mengenai faktor – faktor adaptasi budaya melayu dalam budaya portugis melalui empat aspek utama iaitu perkahwinan , pakaian , makanan dan kehidupan sosial. Soalan harus dijawab menggunakan skala yang telah ditetapkan.

Skala yang digunakan adalah berpandukan Skala Likert.Borang Soal selidik dikemukan kepada 30 orang secara rawak berdasarkan keterbukaan responden untuk menerima dan sudi bekerjasama.

            4.2       Kaedah temu bual

            Kaedah ini telah dijalankan ke atas Ketua Kampung,Penjaga Muzium Perkampungan Portugis serta penduduk kampung.

Melalui kaedah ini, maklumat yang diberikan bersumberkan daripada Ketua Kampung berkenaan,Penjaga Muzium serta penduduk kampung serta masyarakat tempatan.Kaedah temubual ini dijalankan dengan sesi soal jawab daripada kumpulan pengakaji yang merangkumi keempat-empat aspek kajian iaitu perkahwinan , kehidupan sosial , pakaian dan makanan.

            4.3       Kaedah tinjauan dan pengamatan

Kaedah ini digunakan bagi mengesahkan adaptasi budaya melayu dalam budaya portugis yang dikemukakan terhadap masyarakat Portugis di Perkampungan Portugis . Kaedah ini juga bertindak bagi menilai sejauh mana kajian yang dijalankan menunjukkan hasil dan keberkesanannya.Kaedah tinjauan dan pengamatan ini dijalankan di sekita rPerkampungan Portugis Melaka.Tidak cukup dengan itu, kaedah ini turut melihat kehidupan sosial masyarakat setempat untuk menguatkan lagi hipotesis terhadap autoriti kajian.

  

4.4  Kaedah rujukan dan orang sumber

Kaedah ini dijalankan bertujuan bagi mendapatkan fakta – fakta empirikal dan sumber – sumber autoritatif. Kaedah ini dirujuk kepada unit – unit khas ataupun individu perseorangan yang mempunyai penglibatan secara langsung dalam kajian ini.Antara pihak yang terlibat dalam kaedah ini ialah Ketua Kampung,Penjaga Muzium,Masyarakat Portugis,Bahan Ilmiah daripada Galeri Perkampungan Portugis, Pensyarah Subejek Hubungan Etnik serta sumber-sumber yang membantu secara tidak langsung.

5.0       Metodologi Pemprosesan Kajian

Hasil dan dapatan kajian yang diperoleh telah diproses menggunakan kepintaran pengiraan secara perincian dan akses kepada teknologi semasa . Kemudahan ini digunakan seiring dengan perkembangan era sains dan teknologi ketika ini. Selain itu, teknologi ini juga mampu menyediakan laporan statistik dan kuantitatif yang lebih spesifik, sistematik dan holistik.

6.0       Penemuan dan perbincangan

           

6.1       DAPATAN  KAJIAN

Perkampungan  Portugis, Kampung  Ujong  Pasir,  Melaka  merupakan  tempat  kajian  ini  dijalankan.  Tumpuan  kajian  ialah  latar  belakang  responden,  tahap  pendidikan  dan  pengaruh  masyarakat  tempatan  dalam  budaya  Portugis.  Kajian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dengan  lebih  jelas  faktor-faktor  adaptasi  budaya  Melayu  dalam  masyarakat  Portugis.  Melalui  data  kajian  yang  telah  dijalankan  dapat  dibuktikan  bahawa  terdapat  budaya masyarakat  Melayu  di  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  Portugis.

            6.2       Bahagian Pertama

Latar belakang responden

            Latar  belakang  demografi  dilakukan  adalah  bagi  mengumpulkan  maklumat  tentang  responden,  iaitu  berkaitan  dengan  umur,  jantina,  asal,  status  perkahwinan  dan  tahap  pendidikan  responden.  Responden  yang  terlibat  adalah  terdiri  daripada  penduduk  Perkampungan  Portugis Kampung Ujong  Pasir  Melaka.  Hal  ini  adalah   bertujuan untuk  mengetahui   dengan lebih  lanjut  berkaitan  latar  belakang  penduduk  bagi  mengkaji budaya kaum melayu dalam masyarakat Portugis dan mengenal pasti nilai-nilai budaya dan tradisi kaum portugis yang masih diwarisi sehingga kini.

            Faktor  latar  belakang  umur  dan  jantina  digunakan  sebagai  pemboleh  ubah  dalam  kajian  ini  kerana  faktor  tersebut  adalah  berkaitan  tentang  pengetahuan  responden  terhadap  budaya-budaya  melayu  yang  diadaptasi  dalam  cara  hidup  mereka.  Selain  itu,  status  perkahwinan  dan  taraf  pendidikan  juga  dijadikan  sebagai  pemboleh  ubah  dalam  kajian  ini.  Hal  ini  kerana  melalui  status  perkahwinan  terdapat  perkahwinan  campur  antara  masyarakat  Portugis  dengan  masyarakat  yang  lain.

Jadual 1 : Lingkungan  umur  responden  masyarakat  Portugis  di  Melaka

Lingkungan umur

 (tahun)

Jumlah

 (responden)

Peratusan (%)

10 – 20

4

14

21 – 40

9

30

41 – 60

9

30

61 – 80

7

23

81 – 100

1

3

            Berdasarkan  Jadual  1,  lingkungan  umur  yang  telah  diberikan  borang   soal  selidik  ini  mempunyai  pelbagai  lingkungan  umur.  Responden  terdiri  daripada  orang  kanak-kanak,  remaja  dan  dewasa serta  warga  tua  yang  mana  bermula  dari responden  yang  berumur  10  tahun  hingga  ke  responden  yang  berumur  82  tahun.  Seramai  4  orang  atau 14%  responden terdiri  daripada  lingkungan  umur  10  tahun  hingga  ke  20  tahun  yang  terdiri  daripada  kanak-kanak  dan  remaja.  Manakala,  untuk  linkungan  21  tahun  hingga ke  40  tahun  seramai  9  orang  iaitu  bersamaan dengan  3 peratus.  Seterusnya  pada  lingkungan  41  tahun  hingga  ke  60  tahun  juaga  adalah  sama  seperti  sebelum  ini  sebanyak  30%  daripada  soalan soal  selidik  yang  telah  diberikan  kepada  responden.  Pada  lingkungan  umur  61  tahun  hingga  ke  umur  80  tahun  adalah 7  orang  yang  bersamaan  23 %  dan  3 peratus  bagi responden  yang  berumur  dalam  lingkungan  81  tahun  hingga  ke  umur  100  tahun  untuk  mewakili  1  orang  responden.

Jadual 2 : Jantina dan status perkahwinan responden masyarakat Portugis di Melaka

Jantina

Jumlah (responden)

Peratus (%)

Status perkahwinan

Jumlah (responden)

Peratus (%)

Lelaki

11

37

Bujang

12

40

Perempuan

19

63

Berkahwin

18

60

            Daripada  seramai  30  orang  responden,  jumlah  lelaki  Portugis  ialah  11  orang  yang  mewakili  37  %  dan jumlah  perempuan  Portugis  adalah  19  orang  yang  mana  bersamaan  63  % .  Seterusnya  status  perkahwinan  ke  atas  responden  yang  telah  dijalankan  adalah  kebanyakan  mereka  telah  berkahwin  iaitu  seramai  18  orang  responden  bersamaan  dengan  60  % .  Manakala  bakinya  adalah  seramai  40  %  daripada  30  orang  responden  yang  telah  diedarkan  borang  kaji  selidik.  Melalui  faktor  status  perkahwinan  dalam  kajian  ini  dapat  mengetahui  masyarakat  yang  berkahwin  campur antara etnik juga dapat dikenal pasti. 

Jadual 3 : Latar  belakang pendidikan  responden masyarakat Portugis di Melaka

Berdasarkan  carta  pai  di  atas,  responden  telah  dkenal pasti   dalam  boring soal  selidik  mempunyai  taraf  pendidikan  yang  berbeza.  Antara  pendidikan  yang  diperolehi  oleh  responden  adalah  peringkat  sekolah  rendah,  peringkat  sekolah  menengah  dan  juga  peringkat  universiti.  Seramai  16  orang  responden  mendapat  pendidikan  hanya  setakat  sekolah  rendah  iaitu  bersamaan  53  % .  Seterusnya,  pada  peringkat  sekolah  menengah  seramai  12  orang iaitu 40 %  responden  telah  menamatkan  pendidikan  mereka  pada  tahap  ini.  Manakala,  responden  yang  mendapat  pendidikan  di  peringkat  universiti  adalah  seramai  2  orang  bersamaan  7  %.Tambahan lagi,setelah diteliti , kesemua mereka responden yang telah menjalani kajian ini adalah bersekolah di sekolah yang berdekatan dengan kawasan penempatan mereka iaitu SK Sacred Heart diperingkat rendah manakala di peringkat menengah , SM Infant Jesus Covent dan Canossa Covent serta SM San Francis.

            Dalam   latar  belakang  yang  telah  dikaji  ini  dapat  disimpulkan  bahawa  malalui  lingkungan  umur,  jantina,  status  perkahwinan  dan  taraf pendidikan  adalah  menjadi  penyumbang  utama  faktor  adaptasi  budaya  Melayu  ke  dalam  budaya  masyarakat  Portugis.  Hal  ini kerana  percampuran  masyarakat  Portugis  dengan  orang  Melayu  sama  ada  lelaki  atau  perempuan,  umur,  dan  komunikasi  antara  orang  Melayu  dengan  masyrakat  portugis  ketika  mendapatkan   pendidikan  di  sekolah  serta  kehidupan  sosial  mereka dilihat tiada sebarang permasalahan atau kejanggalan yang mengahalang mereka dari terus melakukan sebarang bentuk komunikasi.  Selain  itu  juga  status  perkahwinan  juga  mempengaruhi  adaptasi  budaya  Melayu  ke  dalam  kebudayaan  meraka  dengan  perkahwinan  campur.

6.3       Bahagian Kedua .

Laporan kajian

Dalam bahagian kedua ini akan dibentangkan secara terperinci kajian mengikut empat aspek utama kajian yang ingin dikaji.Hasil kajiantelah disesuaikan dengan media dan grafik bagi tujuan memudahkan pembentangan hasil kajian.

Aspek kajian 1 : Pakaian

HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA PENGENALAN Malaysia merupakan salah sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada pelbagai keturunan, etnik, warna kulit, agama, bahasa kebudayaan dan adat resam yang tersendiri. Ia merupakan satu-satunya negara masyarakat plural yang paling berjaya di alaf baru ini dalam mengekalkan keamanan dan perpaduan. Masyarakat majmuk mempunyai konsepnya dan sejarah yang tersendiri di Malaysia. Malaysia pada hari ini didiami oleh pelbagai bangsa, kaum dan etnik dari Perlis hingga ke Sabah. Kepelbagaian kaum dan etnik inilah maka wujud pula kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat resam. Corak masyarakat Malaysia seperti ini berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan, seperti yang berlaku terhadap perubahan struktur politiknya. Sebelum abad ke-18 dan ke-19, masyarakat Malaysia tidak begini coraknya. Sebaliknya boleh dikatakan bahawa, semenanjung Tahan Melayu ketika itu didiami oleh orang Melayu dan Orang Asli bersama sebilangan kecil bangsa atau kaum lain. Tetapi kini coraknya telah berubah dan wujudlah pembentukan masayarakat majmuk. J.S.Furnivall merupakan orang pertama yang mengemukakan konsep masyarakat majmuk berdasarkan kajiannya di Indonesia dan Burma. Menurut Furnivall (1967:54), masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri. Walaupun pelbagai kaum berganding bahu di bawah sistem politik yang sama tetapi kehidupan mereka adalah berasingan dan interaksi sosial dalam kalangan mereka amat berkurangan dan hubungan mereka hanya terbatas kepada hal ekonomi dalam jual beli. Pembahagian tugasan dilakukan atas garis-garis ras. Idea Furnivall mengenai masyarakat majmuk telah banyak dibincangkan oleh tokoh-tokoh sosiologi yang terkemudian. M.G. Smith merupakan salah seorang yang telah memberikan satu analisis yang panjang lebar mengenai konsep ini. M.G. Smith juga menganggap masyarakat majmuk sebagai masyarakat yang mempunyai pelbagai budaya, perpecahan sosial dan perselisihan. Dari segi politik pula, masyarakat majmuk dikuasai oleh satu kelompok minoriti yang mempunyai kebudayaan yang tersendiri. Smith juga berpendapat bahawa masyarakat wujud atas dasar konflik dan

0 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *